Alexander Mack waar gebore Tschulei 27, 1679 in Schriesheim un is gschtarewe am 19. Yenner 1735 in Germantown. Er is 1719 naach Pennsylvaani gezoge un hot im Schtettel Germantown gsettelt. Er waar eens vun die Grinder vun die Church of the Brethren.

Eder bei Frankeberg, Hesse, wu er gedaaft hot