Ernest Waldo Bechtel iss in Lengeschder Kaundi, Pennsilfaani im Yaahr 1923 gebore gewest un iss g'schtarewe in 1988.


Lanning

Er hot an der Philadelphia Institute of Barbering in Filadelfi, Pennsilfaani gschtudiert.

Schreiwes

Er hot Gedichde gschriwwe, aa Plees unn katze Schtories vun der Zeit ass er in der Hochschule waar.

Guckbax/Guckkaschde
  • "Die Minnie Schnaus"
Reedio
  • "Gscheitheide un Dummheide"
  • "Die alte Kumraade" (zamme mit sei Fraa un sei guuder Freind Prof. C. Richard Beam, der "Bischli Gnippli", vun Millersville.
Schtories
  • Em Buschgnibbel sei Zeit
  • Uffem Barrick
Gedichde
  • Die grooss Ladann
  • Der Mensch