Der Henry Lapp (1862-1904) waar en amisch Volkartist. Er waar in Upper Leacock Taunschip gebore. Sei erschde Paintings ass noch mit uns sinn, sinn vum Yaahr 1872. Der Henry Lapp hot nie net en Fraa gheiert. Er iss in em Gordonville Amisch Graabhof in Leacock Taunschip, Lengeschder Kaundi, Pennsilfaani gegraawe.