Jersey-Dutch

Jersey Dutch waar en niederlaendische Dialekt ass waar geschwetzt vun de 17de Yaahrhunnert zu de Beginn vun de 20e Yaahrhunnert uff Bergen unn Passaic Kaundies uff nadd New Jersey. Es waar en Mischprooch vun niederlaendische Dialekten (Hollaendisch, Zeelaendisch unn Flemisch) mit Elementen vun Englisch, Mohawk unn Delaware odder Lenape.

En Beischpiel odder Egsaempel vun Jersey-Dutch:

En kääd'l had twî jongers; de êne blêv täus;
de andere xong vôrt f'n häus f'r en stat.
Hai waz nît tevrêde täus en dârkîs tû râkni arm.
Hai dogti ôm dat täus en z'n vâders pläk.
Tû zaide: äk zal na häus xâne. Main vâder hät plänti.

Uff Schtandard Niederlaendisch:

Een man had twee jongens; de ene bleef thuis;
de andere ging voort van huis voor een vermogen.
Hij was niet tevreden thuis en hij werd daardoor arm.
Hij dacht aan thuis en zijn vaders plaats.
Toen zei hij: ik zal naar huis gaan. Mijn vader heeft overvloed.

Uff Pennsilfaanisch Deitsch:

En Mann hot zwee Buwe g'hatt; de eene hot heem gebliwwe;
de andere hot vun Haus gange fer sei Geld zu mache.
Er waar net zufridde heem unn er waar defor arm.
Er hot baut heem unn de Daadi sei Blatz gedenkt.
Dann hot er g'saagt: Ich well heem geh. Mein Daadi hot blendi.

Vun: A text in Jersey Dutch Dr J. Dyneley Prince, 1910; via Radio Netherlands.

Gewebb-GleecherBearbeiten

  • Jac. van Ginneken. L.C.G. Malmberg: Handboek der Nederlandsche taal: Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I.. 's-Hertogenbosch, Nederland, 1928. Tiende Hoofdstuk: Het Amerikaansch. (nl)
  • Jo Daan: Ik was te bissie...Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten: Deel 2.3 Het taalgebruik van de 17e-eeuwse immigranten en hun nakomelingen. De Walburg Pers, 2007. Inleiding (nl)
  • Mencken, H.L. The American Language. 1921. pp Appendix 8: Dutch (de)
  • The Mohawk Dutch and the Palatines. (en)