Die Lena Mary Calhoun Horne (30 Juni 1917 – 9 Mai 2010) waar un Pop- unn Jazz-Singerin, Danzerin, Acht unn Civil-Rechts-Aktivist vun de Schteets.

Lena Horne in 1961