nn
Denne brukaren har norsk som morsmål og skriv nynorsk.