È Vebandsgemää is è Kommunalveband vun näwernonner lejende Ortsgemääne, wo sich freiwillich orre uff Erloss vunn de Landesrechierung zsammegechloss han um er Vewaltungsågeläänhääde zsamme se erlediche.

Nofolchend schdeht è Lischt vunn Vebandsgemääne no Krääse gereiht: