En Woch hot siwwe Daage. Vier, fimf odder sex sinn Schaffdaage depending uff wu mer wuhnt, unn unser Arewet. Die annere sinn fer Ruh. Die Daage sinn : Mundaag, Dinschdaag, Mittwoch, Dunnerschdaag, Freidaag, Samschdaag, unn Sunndaag.

En Heptagram fer die Schaffdaage vum Woch